NARYSTĖS SUTARTIS

Mažoji Bendrija "Akrobatikos Namai“, JA kodas 304989956, atstovaujama direktorės Deimantės Valickaitės-Lapienės, (toliau - Namai) ir

____________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                 vardas, pavardė, gimimo data

(toliau – Narys) sudaro šią Narystės sutartį (toliau – Sutartis), kuria susitaria dėl žemiau išdėstytų punktų. Namai ir Narys kartu toliau vadinami Šalimis.

 

 1. SUTARTIES PAGRINDAS. Narys įsipareigoja laikytis Sutartyje nurodytų bendros ir saugumo tvarkos reikalavimų bei rezervacijų sistemos taisyklių, o Namai įsipareigoja rengti treniruotes bei suteikti visą treniruočių metu reikalingą inventorių.

 2. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI - Bendra tvarka. Narys įsipareigoja:

  1. įėjus į Namus, nusileidus laiptais, nusiauti savo batus ir palikti juos laiptų aukštelėje esančioje batų lentynoje.

  2. palikti skėtį tam skirtame dėkle, kuris yra padėtas šalia batų lentynos.

  3. treniruotės metu naudotą kilimėlį nuvalyti tam skirta šluoste iš abiejų pusių.

  4. treniruotės metu stulpų valymui naudotus rankšluostukus pakabinti ant tam skirtų kabliukų, o purkštukus su dezinfekuojančiu skysčiu padėti į jiems skirtą lentynėlę po garso aparatūra ir kompiuteriu.

  5. treniruotės metu naudotą inventorių padėti atgal ten, iš kur buvo paimta.

  6. pasinaudojus stulpų užsukimo/atsukimo rakteliu (galima tik su prižiūrinčio trenerio leidimu), grąžinti jį treneriui.

  7. dušuose bei wc laikytis bendrosios higienos, o pastebėjus bet kokio pobūdžio gedimą ar sutrikimą, nedelsiant apie jį pranešti tuo metu Namuose esančiam treneriui arba administracijos darbuotojui.

  8. prieš išeidamas iš Namų, susirinkti visus savo asmeninius daiktus, nepalikti jų nei salėse, nei persirengimo zonoje. Namai neatsako už paliktų daiktų saugumą.

  9. gerbti save, kitus bendruomenės narius, Namų trenerius bei administracijos darbuotoją tiek treniruočių, tiek kitų renginių metu.

  10. nedelsiant informuoti Namus (telefonu +37062894969 arba el. paštu info@poleflame.lt arba Facebook žinute @Poleflame), jei sužino, jog turėjo kontaktą su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu arba jeigu pačiam yra patvirtinamas teigiamas COVID-19 testas.

 3. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI – Saugumo tvarka. Narys įsipareigoja:

  1. prieš treniruotės pradžią nusiimti žiedus ir išsisegti didelius auskarus dėl savo paties saugumo.

  2. išsiaiškinti, kur Namuose padėta vaistinėlė ir prireikus (susižeidus, susitrenkus, patiriant skausmą) pasinaudoti jos turiniu.

  3. atsakingai vertinti savo sveikatos būklę ir informuoti trenerį bei nutraukti treniruotę, pajutus, kad pablogėjo savijauta.

  4. visada atidžiai išklausyti trenerio aiškinimus ir patarimus, kaip taisyklingai atlikti judesį, sukinį, triuką bei jų kombinacijas.

  5. atsakingai vertinti savo sugebėjimus ir nebandyti atlikti nesenai ar naujai išmoktų sudėtingų triukų be atskiro trenerio leidimo.

  6. niekada neatlikti sudėtingų junginių ar triukų savamoksliškai, be trenerio priežiūros ir leidimo, jei nėra iki galo aiški atlikimo technika.

  7. visada naudoti apsauginius čiužinius, mokantis atlikti sudėtingesnius derinius bei triukus.

  8. sudėtingus, galimai nesaugius triukų derinius, kurie gali kelti grėsmę susižaloti patiems ar sužaloti aplinkinius, atlikti tik su trenerio priežiūra ir pagalba.

  9. nesinaudoti stulpų užsukimo / atsukimo rakteliais be trenerio leidimo.

 4. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI – Rezervacijų tvarka. Narys įsipareigoja:

  1. susikurti asmeninę paskyrą Namų elektroninėje svetainėje www.poleflame.lt ir užtikrinti, kad ten visada būtų pateikti aktualūs Nario asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris bei elektroninis paštas). Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą - 6-ame šios sutarties punkte.

  2. išsirinkti jam tinkamiausią Narystę ir atlikti pavedimą į Namų banko sąskaitą LT25 7300 0101 5760 6370 arba susimokėti grynaisiais pinigais prieš pirmąją treniruotę.

  3. nurodyti datą, nuo kurios nori aktyvuoti Narystę, bankinio pavedimo paskirtyje arba, jei bus mokama grynaisiais pinigais, pranešti Namams elektroniniu paštu info@poleflame.lt / Facebook žinute, kokią Narystę renkasi ir nuo kada ją aktyvuoti. Tai yra labai svarbu ir daroma Nario naudai, tam, kad Narystė būtų aktyvuota būtent nuo tos dienos, kada Narys planuoja savo pirmąją treniruotę, o ne anksčiau ir Narys be reikalo neprarastų dienų iš Narystės galiojimo laiko. Tuo atveju, jei Narys nenurodo pageidaujamos Narystės aktyvacijos datos, Narystė aktyvuojama nuo tos dienos, kai gaunamas apmokėjimas. Narys įsipareigoja neturėti dėl to pretenzijų, nereikalauti grąžinti sumokėtų pinigų ar jų dalies bei neprašyti pratęsti Narystės galiojimo laiką.

  4. pradėti nuo Intro Programos ir „išlankyti“ bent 6 Pole Intro treniruotes per pirmus 2 Intro programos mėnesius (jei iki šiol neturėjo ankstesnės Pole Dance patirties. Turintiems ankstesnės Pole Dance patirties šis punktas neaktualus). Tai reikalinga dėl Nario saugumo, kad praėjus minimalų bazinių treniruočių kursą, būtų galima drąsiai pereiti į aukštesnio lygio treniruotes. Administracija pasilieka teisę neleisti Nariui lankyti aukštesnio lygio treniruočių, jei Intro Narystės metu nebuvo apsilankyta bent 6 Pole Intro treniruotėse.

  5. valdyti savo Narystę pats ir kuo anksčiau rezervuotis įsigytas treniruotes, pasirenkant jų tipą, pavadinimą ir konkrečią datą ir laiką, taip užsitikrinant garantuotą vietą jose. Rezervacija į treniruotes yra atvira nuolat, taigi galima rezervuotis net kelis mėnesius į priekį, turint atitinkamą Narystę, galiojančią ilgiau nei 1 mėnesį. Jeigu treniruotėje yra laisvų vietų, į ją galima užsiregistruoti nors ir likus 10 minučių iki jos pradžios.

  6. atšaukti rezervuotą treniruotę likus ne mažiau kaip 8h iki jos pradžios, jei pasikeitė planai ir nebeįmanoma treniruotėje dalyvauti.

  7. sekti aktualią informaciją, naujienas bei pranešimus apie tvarkaraščio pakitimus Namų Facebook paskyroje ir taip pat uždaroje Narių grupėje.

 5. NAMŲ ĮSIPAREIGOJIMAI – Bendra tvarka ir Rezervacijų tvarka. Namai įsipareigoja:

  1. organizuoti įvairių rūšių Pole Dance treniruotes ir suteikti galimybę asmeniniam Narių tobulėjimui.

  2. užtikrinti tvarkingas sportavimo erdves bei persirengimo zoną.

  3. atsakyti į Narių užklausas Facebook'e, Instagram'e bei elektroniniu paštu, taip užtikrinant efektyvią komunikaciją.

  4. suteikti Nariui treniruočių metu reikalingą inventorių bei stulpų ir kilimėlių valymo priemones (rankšluostukus, šluostes).

  5. skelbti visą aktualią informaciją, naujienas bei tvarkaraščio pakitimus Namų Facebook paskyroje ir uždaroje Narių grupėje. Namų tvarkaraštis yra dinamiškas ir kintantis laikui bėgant, priklausomai nuo Narių tobulėjimo. Namai pasilieka teisę koreguoti užsiėmimų laikus, atsižvelgiant į sezoniškumą bei treniruočių lankymo statistiką.

  6. aktyvuoti Nario Narystę per 24h nuo apmokėjimo bankiniu pavedimu arba pranešimo, jog mus mokama grynaisiais pinigais prieš pirmąją treniruotę. Narystė aktyvuojama nuo tos datos, kurią Narys nurodo bankinio pavedimo paskirtyje arba elektroniniame laiške / Facebook žinutėje (atsiskaitant grynaisiais pinigais). Tuo atveju, jei Narys nenurodo pageidaujamos Narystės aktyvacijos datos, Narystė aktyvuojama nuo tos dienos, kai gaunamas apmokėjimas. Narys įsipareigoja neturėti dėl to pretenzijų, nereikalauti grąžinti sumokėtų pinigų ar jų dalies bei neprašyti pratęsti Narystės galiojimo laiką.

  7. išsiųsti automatinį elektroninį laišką Nariui, patvirtinantį Narystės aktyvaciją.

  8. informuoti Narius automatiniu elektroniniu laišku bei trumpąja sms žinute apie atšaukiamą treniruotę dėl nesusirinkusio minimalaus dalyvių skaičiaus (3 asmenys), likus ne mažiau kaip 3 valandoms iki treniruotės pradžios. Tokiu atveju, jei treniruotė atšaukiama dėl kitų, iš anksto nenumatytų ir netikėtai atsiradusių priežasčių, Nariai gali būti informuojami ir likus mažiau nei 3 valandoms iki treniruotės pradžios, tačiau tuomet dėl treniruotės kompensavimo tvarkos komunikuojama su kiekvienu Nariu individualiai.

 6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS.

        Narys turi teisę:

  1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą.

  2. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.

  3. reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.

  4. reikalauti ištrinti asmens duomenis, kurie nėra būtini Narystei įsigyti (patirtos traumos, sveikatos sutrikimai, informacija apie Nario tikslus, lankant Pole Dance treniruotes).

  5. apriboti asmens duomenų tvarkymą.

   Narys sutinka:

  6. gauti automatinius elektroninius laiškus apie Narystės įsigijimą bei treniruočių rezervavimo faktą; trumpąsias sms žinutes apie narystės pabaigos datą.

  7. gauti automatinius elektroninius laiškus bei trumpąsias sms žinutes tuo atveju, jei treniruotė atšaukiama.

  8. gauti aktualią informaciją apie Namų veiklą, organizuojamus renginius, naujienas ir pokyčius telefonu, elektroniniu paštu ar kitais socialinės medijos kanalais (Facebook, Instagram).

  9. kad Sutartyje nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas bei telefono numeris) būtų perkeliami į Nario asmeninę paskyrą www.poleflame.lt, jei Narys pats ten jų nesuvedė, kaip numatyta šios Sutarties 4.1 punkte.

  10. kad Namų žinomumo skatinimo, reklamos bei klientų pritraukimo tikslais Namų socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, Youtube) bei interneto svetainėje www.poleflame.lt būtų skelbiamos fotonuotraukos ir video medžiaga iš treniruočių, švenčių ar renginių (įskaitant, bet neapsiribojant). Narys turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šio punkto sutikimą apie tai pranešdamas elektroniniu paštu info@poleflame.lt / Facebook žinute.

   Namai įsipareigoja:

  11. tvarkyti ir kaupti Nario duomenis, siekiant sudaryti šą sutartį, užtikrinti aukštą suteikiamų paslaugų kokybę bei efektyvią komunikaciją.

  12. kaupti šiuos asmens duomenis, surinktus šioje Sutartyje bei Nario anketoje: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninis paštas, sveikatos sutrikimai, patirtos traumos, įsigytų Narysčių registras, informacija apie Nario tikslus, lankant Pole Dance treniruotes.

  13. kaupti 6.7 punkte paminėtus asmens duomenis ne ilgiau, kaip 5 metus nuo datos, kai buvo aktyvuota paskutinį kartą įsigyta Narystė. Suėjus duomenų saugojimo terminui, duomenys yra panaikinami. Šiuo pagrindu panaikinus duomenis Narys nėra papildomai informuojamas.

  14. Nario asmens duomenų neperduoti trečiosioms šalims, nesusijusioms su Namų veikla.

 7. SUTARTIES TERMINAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

  1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai, kol Narys turi asmeninę paskyrą Namų elektroninėje svetainėje ir įsigyja jam tinkamiausią Narystę. Jei Narys yra neaktyvus daugiau kaip 1 metus laiko (t.y. neįsigyja Narysčių visą tą laiką), Sutartis pasibaigia be atskiro įspėjimo.

  2. Nariui sumokėjus už Narystę ir ją aktyvavus, sumokėti pinigai nėra grąžinami, net ir tais atvejais kai Narys nesinaudoja Narystės paslaugomis.

  3. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai Namų iniciatyva, įspėjus Narį apie tai prieš 2 darbo dienas, jei Narys nesilaiko Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar demonstruoja nepagarbą Namams, kitiems bendruomenės nariams, treneriams ar administracijai bei Pole Dance sportui.

  4. Namų Narystės yra lanksčios bei suteikiančios Nario poreikius atitinkantį apsilankymo kartų skaičių, dėl to atskirai nestabdomos. Išimtis yra tik Lojali Narystė – jos trukmė yra automatiškai ilginama nuo 6 iki 7 mėnesių, iškart ją įsigijus. Esant labai svarbioms priežastims, individuali Nario situacija gali būti nagrinėjama atskirai, ieškant priimtiniausio sprendimo būdų.

  5. Sutartis sudaroma 2 (dviem) identiškais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

 

 

Pasirašydamas šią Sutartį, tvirtinu:

- kad suprantu, jog Pole Dance yra rizikingas sportas, kurio metu patiriami dideli fiziniai krūviai ir iškyla traumų tikimybė.

- kad suprantu, jog Namai neprisiima atsakomybės ir niekaip neatsako už mano galimas traumas ar sveikatos sutrikimus.

- jog už savo saugumą ir bet kokias traumas, patirtas treniruočių metu, atsakau pats.

- jog už bet kokias traumas, patirtas treniruočių metu, neturėsiu pretenzijų, nereikalausiu grąžinti sumokėtų už Narystę pinigų ar jų dalies.

No fame without a